Your browser does not support JavaScript!

Arquitectura de Tablao Flamenco Cordobes Barcelona

La decoració de Tablao Flamenco Cordobes Barcelona, inspirada en les formes i l'arquitectura nassarita de l'Andalusia de finals del segle XV, ha estat realitzada artesanalment pels restauradors oficials de l’Alhambra de Granada, Napoleón Morillas i Antonio Zubeldia. La nostra fidelitat a aquests motius decoratius vol recordar a la cultura àrab-andalusa com una de les fonts de les quals es nodreix l'arrel del flamenc.

Orígens de l'Art Nassarita


L'art Nassarita o art granadí representa l'última etapa de l'art hispanomusulmà. La seva fase de desenvolupament comprèn des del segle XIII fins al XV i va assentar les bases per al futur naixement de l'art mudèjar. La seva principal zona d'influència es va estendre pel Regne Nassarita de Granada, Berbería i diverses zones de la Península Ibèrica. L'origen de l'art nassarita s'inicia amb el declivi de l'imperi almohade, accelerat per la proliferació de petits regnes a l’al-Ándalus durant els segles XIII i XV. Anys després, al 1237, naixia el regne nassarita i la seva capital va ser situada a Granada durant més de 200 anys. L'anomenada Reconquesta dels cristians va anar incrementant la pressió i obligant al regne a cedir terreny fins que, al 1492, Granada capitulava i amb ella l'últim bastió islàmic, posant fi a l'art nassarita a al-Andalus. El principal paradigma d'aquest art el trobem de forma incontrovertible a l’Alhambra de Granada. El seu nom significa Castell Vermell i prové de l'àrab "Qalat al-Ambra". El fascinant edifici sintetitza l'arquitectura palatina islàmica amb l'arquitectura militar, que aporta elements de fortificació. La construcció ha estat reconeguda com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i és un símbol incomparable de l'arquitectura palatina islàmica. L’Alhambra, sumada al conjunt d'edificis i construccions de Granada permeten, per la seva forma, colors i estil, establir el marc general d'aquest art com a evolució de l'art hispanomusulmà. Són característiques d'aquest art les ornamentacions complexes, utilitzades per emmascarar la pobresa dels materials de construcció com guixeries d'estuc, sòcols d'enrajolat o decoració pintada. Un altre tret molt comú és la columna de fust cilíndric i el capitell de dos cossos, similar a les decoracions del tablao, un de cilíndric decorat amb cintes i un altre cúbic amb atauric. Les cobertes de fusta se solen alternar amb voltes de mocàrab realitzades en estuc i els arcs més habituals són de mig punt peraltat i engrelat.

Relació amb el flamenc


La majoria d'experts coincideixen en relacionar la música àrab amb el flamenc, encara així resulta impossible saber-ho amb certesa a causa que la transmissió de coneixements en aquella època es realitzava de forma oral. L'explicació més acceptada sosté que el flamenc es va desenvolupar sobre una base de música popular i andalusina, creant així uns melismes amb grans influències d'elements àrabs a Andalusia a principis del segle XX. Segons l'estudiós flamencòleg, Hipólito Rossy, poden trobar-se multitud de similituds entre el flamenc i la cultura musical àrab: “...en l’ús constant i abusiu de notes d'adorn, trinats, melismes, arrossegaments o portaments (...) L'ús d’appoggiatures ascendents en començar el cant o alguns girs o frases dins del mateix cant (...) La inclusió en el flamenc de la zambra mora i la seva influència en alguns cants murcians i andalusos, com el tango flamenc, el taranto i la rondenya binària..” Aquesta música i aquest art es va desenvolupar als tablaos flamencs, escenari històric d'aquest art que ha influenciat de forma indubtable algunes formes d'expressió de l'art i la cultura espanyola dels segles XIX i XX.

La restauració del Tablao


Amb motiu del seu 30è aniversari, Tablao Flamenco Cordobes va iniciar les obres d'estructura i redecoració del seu restaurant. Es va redefinir l'estil i es van incorporar grans treballs de l'escola granadina. Guixaires i artesans van aconseguir convertir el local en un fascinant exponent de l'art andalusí. Amb l'objectiu d'apropar-se a les meravelles arquitectòniques d'Andalusia, Tablao Flamenco Cordobes va prendre l'estil inconfusible de la Alhambra, recordant així la influència de la música àrab en les arrels del flamenc.

flamenco-barcelona
flamenco-barcelona
flamenco-barcelona
logo-flamenco-barcelona