Your browser does not support JavaScript!

CONDICIONS GENERALS PER LA CONTRACTACIÓ

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informem que tablaocordobes.com/tablaocordobes.es/pureflamencobarcelona.com són dominis d'Internet i marques registrada per CADAME, S.L. (d'ara endavant, TABLAO FLAMENC CORDOBES), C.I.F. B62288568, amb domicili social en la La Rambla 35 de Barcelona i inscrita en el Reg. Mercantil Barcelona, Foli 182, Tom 24966, inc 1ª Fulla B-81666 C. Així mateix CADAME SL.

Condicions generals de contractació entre Tablao Flamenc Cordobes i l'usuari:

1.el usuari declara que és major d'edat (major de 18 anys) i disposa de capacitat legal necessària per contractar els serveis oferts a la web de Tablao Flamenc Cordobes, d'acord amb les condicions més a baix desglossades, les quals declara comprendre i acceptar.

En el cas de contractació per menors d'edat, es requereix l'autorització dels pares o tutors per poder gaudir del servei contractat. L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades proporcionades a Tablao Flamenc Cordobes en el procés de reserva.

L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts en el nostre lloc web de conformitat amb la Llei i els termes i condicions generals i particulars dels serveis que ofereix Tablao Flamenc Cordobes a cada moment, havent d'abstenir-se d'emprar-los para:

(a) Transmetre a tercers no autoritzats el seu nom d'usuari i la seva contrasenya, havent de comunicar immediatament a Tablao Flamenc Cordobes l'accés per part d'un usuari no autoritzat a aquesta informació.

(b) Introduir a la xarxa programes de dades susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de Tablao Flamenc Cordobes, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa interna o d'aquest lloc web.

(c) Realitzar activitats il·lícites, contràries a la bona fe, als costums, a la moral o a l'ordre públic.

(d) Realitzar activitats que constitueixin una infracció de la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable.

(i) Reproduir, duplicar, vendre o explotar per a finalitats comercials qualsevol contingut del lloc web.

(f) Difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme i/o que atemptin contra els drets humans.

2.al registrar-se en Tablao Flamenc Cordobes, l'usuari escollirà un nom d'usuari i contrasenya, que posteriorment li seran confirmats per e-mail. L'usuari haurà de custodiar degudament les claus i contrasenyes facilitades per al seu accés com a usuari registrat, atès que són de caràcter personal i confidencial, sent l'usuari responsable del seu ús per una tercera persona a la qual aquest usuari les hi hagi facilitat.

3.el usuari és el responsable de facilitar les seves dades correctament en els processos de contractació establerts a la pàgina web de Tablao Flamenc Cordobes, havent de prestar especial atenció quant a la introducció de les dades relatives a l'adreça de lliurament de les comandes i documents, així com els noms de les terceres persones respecte a les quals introdueixi les seves dades, prèvia autorització d'aquestes terceres persones, havent de tot moment l'usuari introduir totes les dades d'identificació de manera correcta i tal com apareixen en el DNI o passaport.

4.Tablao Flamenc Cordobes és titular de la base de dades generada amb les dades de caràcter personal subministrats pels usuaris en el procés de compra de productes a través de la nostra pàgina web. Tablao Flamenc Cordobes es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure tractar-los amb confidencialitat, i a tal fi Tablao Flamenc Cordobes adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte a tot moment de l'estat de la tecnologia conformement al previst en la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

L'usuari accepta que les dades personals facilitades en el procés de compra dels nostres productes siguin incorporats a un fitxer automatitzat, la titularitat del qual correspon a Tablao Flamenc Cordobes, amb la finalitat de prestar adequadament el servei sol·licitat, donar compliment als requisits de facturació, comptabilitat i auditoria de la companyia, realitzar anàlisis estadístiques, verificar targetes de crèdit i altres targetes de pagament, així com realitzar enquestes de satisfacció i comunicacions comercials per correu electrònic sobre altres productes que es comercialitzen a través de la pàgina web de Tablao Flamenc Cordobes i que Tablao Flamenc Cordobes consideri que podrien ser de l'interès de l'usuari, per ser similars als contractats. En cas que l'usuari no desitgi rebre comunicacions comercials per mitjans electrònics pot dirigir-se a qualsevol moment a Tablao Flamenc Cordobes enviant un correu electrònic a la següent adreça tablao@tablaocordobes.com. L'usuari també podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, davant CADAME, S.L. en La Rambla 35 08002 Barcelona.

El document en què es formalitzi el contracte relatiu al producte contractat serà arxivat en una base de dades accessible únicament per CADAME S.L. com a responsable de la mateixa. El client podrà identificar i corregir els errors patits en la introducció de dades comunicant-ho a Tablao Flamenc Cordobes, utilitzant el tràmit referit anteriorment en aquesta clàusula.

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades i es responsabilitzarà de comunicar a Tablao Flamenc Cordobes qualsevol modificació en els mateixos, reservant-se Tablao Flamenc Cordobes el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

5.Tots els continguts, marques, logos, dibuixos etc. que figuren a les webs de Tablao Flamenc Cordobes, es troben protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial que són expressament reservats per Tablao Flamenc Cordobes o, si escau, per les persones o empreses que figuren com a autors o titulars dels drets. La violació dels anteriors drets serà perseguida de conformitat amb la legislació vigent.

Per tant, queda prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució o comunicació pública per qualsevol títol o mitjà de la totalitat dels continguts de les pàgines web de Tablao Flamenc Cordobes per a usos diferents de la legítima informació o contractació pels usuaris dels serveis oferts. En tot cas serà necessari el consentiment previ per escrit de Tablao Flamenc Cordobes.

6.Els links o enllaços amb altres pàgines web que apareguin a les pàgines de Tablao Flamenc Cordobes s'ofereixen a efectes merament informatius a l'usuari, per la qual cosa Tablao Flamenc Cordobes no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s'ofereixin o subministrin a les pàgines de destinació situats en un altre domini.

7.Cookies: En Tablao Flamenc Cordobes recull mitjançant l'ús de cookies i utilitza informació dels usuaris per analitzar la seva conducta en navegar en aquesta pàgina web i d'aquesta manera proporcionar els seus serveis de manera més eficient i introduir millores.

Una cookie és un petit arxiu de dades que és transferit al disc dur del seu ordinador. Tablao Flamenc Cordobes utilitza la tecnologia de cookies per recopilar dades addicionals sobre l'ús del lloc web. La navegació per les pàgines web de Tablao Flamenc Cordobes implica consentir la instal·lació de les mateixes (excepte en la mesura en què l'usuari hagi modificat la configuració del navegador per rebutjar cookies).

Enllaços: Amb la finalitat de proveir una publicitat més adequada als usuaris i millorar les ofertes, Tablao Flamenc Cordobes pot conservar informació sobre com l'usuari interactua amb enllaços que apareixen a la pàgina web o en les notificacions, redirigint clics o per altres mitjans.

8.si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals anés declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tot la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

9.el usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d'aquest servei és l'espanyola. Seran competents per conèixer de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d'aquest clausulado els Jutges i Tribunals del domicili del consumidor.

10.Els preus finals indicats en pantalla inclouen l'I.V. A. i qualssevol altres impostos o taxes que fos aplicable, al tipus vigent al moment de la contractació.

11.Totes les reserves realitzades mitjançant les pàgines web de tablaocordobes.es; tablaocordobes.com;reservas.tablaocordobes.com i www.pureflamencobarcelona.com podran ser cancel·lades durant els 14 següents dias hàbils a la data de la compra tal com s'especifica en la legislació vigent Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel RD 1/2007. La devolució de l'import corresponent serà abonada al client dins dels 30 dies següents la confirmació d'anul·lació de la reserva utilitzant el mateix mètode de pagament utilitzat pel client. No s'acceptarà cap cancel·lació a partir de les 12:00 AM del dia de li data de l'espectacle.

12.Política Promocional: CADAME SL realitza regularment promocions que afecten al preu de venda al públic, les quals poden ser modificades i/o cancel·lades per part de l'empresa a qualsevol moment. Tota promoció que es realize no serà acumulable a altres promocions i/o Tarifes Especials vigents. Els productes en Promoció i/o Producte ruleta no podran ser cancel·lats i no donaran dret a devolució de l'import de l'adquisició del mateix, donat el seu caràcter promocional.

13.Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació l'usuari ha de dirigir-se a CADAME, S.L. a l'adreça La Rambla 35 08002 Barcelona, o bé per mitjà del telèfon 933.175.711 o mitjançant comunicació electrònica a tablao@tablaocordobes.com.